Електрическа инсталация и осветление

Ремонти Габрово предлага изграждане или ремонт на електрически инсталации и осветление, ремонт и пренавиване на електродвигатели. Ел. инсталацията в едно жилище представлява съвкупност от проводници и съоръжения, които имат за цел да разпределят енергията между отделните уреди – осветителни тела, домакински уреди, отоплителни и охлаждащи уреди, мултимедия и т.н. Към нея също така са включени и измервателен уред (електромер), както и съоръжения, защитаващи системата от претоварване и аварии – предпазители и дефектно токова защита (ДТЗ). Битовите електрически инсталации спадат към инсталациите за ниско напрежение – 220V, 50Hz.

Много важно е собствениците на дадено жилище, на които им предстои изграждане на ел. инсталация или подмяна на стара, да бъдат наясно с това какво да изискват. Въпреки че практиката в момента се разминава с необходимите стандарти, всяка една ел. инсталация трябва да бъде изградена на базата на проект, изготвен от специалист. Започва се с идеен проект, който да включи конкретните изисквания на обитателите. След нанасянето на необходимите корекции и изменения се пристъпва към изготвянето на работен проект.

За да се изчисли стойността на електроинсталацията трябва да определите броя на лампените и контактните излази

Броя на лампените излази е равен на броя на осветителните тела в помещението.
При заплащане цената на един лампения излаз Вие получавате следните услуги:

  1. полагане на проводник от кутия (табло) до разклонителната кутия
  2. полагане на проводник от разклонителната кутия до ключа
  3. полагане на проводник от разклонителната кутия до осветителното тяло
  4. монтаж на разклонителната кутия
  5. свързване на разклонителната кутия по съответна схема

Броя на контактните излази е равен на броя на контактите в помещението събрано с броя на излазите за други консуматори(бойлер, печка, климатик ).
При заплащане цената на един контактен излаз Вие получавате следните услуги:

  1. полагане на проводник от кутия (табло) до разклонителната кутия
  2. полагане на проводник от разклонителната кутия до контакт или консуматор (бойлер, печка, климатик )
  3. монтаж на разклонителната кутия
  4. свързване на разклонителната кутия по съответна схема

 етажна собственост

News Reporter

Вашият коментар